Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018


Μ. Τετάρτη 4 Ἀπριλίου 2018

Δελτίο τύπου τοῦ Παραρτήματος Πατρῶν  
τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων:
Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀκυρώνει τό Νέο πολυθρησκειακό Πρόγραμμα γιά τά Θρησκευτικά

Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τοῦ ἐν Πάτραις Παραρτήματος  τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων ἐκφράζει τήν εὐαρέσκεια καί τήν  ἰδιαίτερη ἱκανοποίησή της γιά τήν ἱστορική ἀπόφαση, ὑπ᾽αριθμ. 660/2018, τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ), ἡ ὁποία ἔκρινε ὡς πολλαπλά ἀντισυνταγματικό τό Νέο  Πρόγραμμα των συγκρητιστικών Θρησκευτικῶν πού ἐπεβλήθη ἀπό τόν πρώην Ὑπ. Παιδείας κ. Ν. Φίλην συμπραξάσης μειοψηφίας νεορθοδόξων θεολόγων καί κληρικῶν.
Ὁ πρώην Ὑπουργός, ὅπως καί ὁ νῦν κ. Κ. Γαβρόγλου φαίνεται ὅτι διεξήγαγαν προσχηματικό καί ὄχι εἰλικρινῆ διάλογο μέ τήν Ἐκκλησία καί στόχευαν νά τήν παγιδέψουν ἤ νά τήν φέρουν πρό τετελεσμένων γεγονότων. Αὐτό τοὐλάχιστον δείχνει ἡ συνεχής παραπλανητική ἀναφορά τοῦ κ. Γαβρόγλου σέ μιά συμφωνία φάντασμα ἐπαναλαμβάνοντας τό σλόγκαν: «Ἡ Ἐκκλησία συμφώνησε σέ ὅ,τι κάναμε γιά τά Θρησκευτικά», ὅταν ἀντίθετα στά Πρακτικά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς 27ης Ἰουνίου 2017 ἀναφέρεται ὅτι «ἡ Ἱεραρχία δέν ἐνέκρινε, οὔτε ἀπέρριψε, ἁπλῶς ἐνημερώθηκε». Συγκεκριμένα, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καί Πρόεδρος τῆς Συνόδου, μετά τήν ἐνημέρωση ἀπό τά μέλη τῆς Ἐπιτροπής πού διεξήγαγαν τόν διάλογο μέ τό Ὑπουργείο Παιδείας γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί τή συζήτηση πού ἀκολούθησε, ἔκλεισε τό θέμα τοῦ Μαθήματος ὡς ἑξής: «Ἑπομένως, ἡ Ἐπιτροπή διαλόγου θά συνεχίσει τόν διάλογο μέ τήν Πολιτεία καί θά παρακολουθεῖ τήν ἐξέλιξη τῶν θεμάτων ὡς πρός τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἔτσι, λοιπόν, σήμερα δέν θά ποῦμε ὅτι ἐγκρίνεται ἤ ἀπορρίπτεται τό Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν, ἀλλά ὅτι ἡ Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας ἐνημερώθηκε ἀπό τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καί τούς εὐχαριστοῦμε...».
Καταρρίπτεται ἑπομένως τό ἄλλοθι πού εἶχε ἐφεύρει τό Ὑπουργεῖο, θέλοντας νά ἐμπλέξει τήν Ἐκκλησία στίς μεθοδεύσεις του γιά τήν ἀποορθοδοξοποίηση («ἀποχριστιανισμό») τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. 
Σύμφωνα μέ τήν ἀναφερομένη ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου τῆς χώρας μας, τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὄχι μόνο δέν ἀναπτύσσουν τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική συνείδηση τῶν μαθητῶν, ὅπως ρητῶς ὁρίζει τό Σύνταγμα στό ἄρθρο 16, ἀλλά, ἀντίθετα, τήν μεταβάλλουν καί τήν κλονίζουν. Σημαντικότατο εἶναι ὅτι τό ΣτΕ ἀναφέρει ὅτι «σχολική διδασκαλία που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή ή την αλλοίωση της θρησκευτικής  συνειδήσεως των μαθητών, όπως αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο της οικογενείας, θα συνιστούσε μορφή ομαδικού προσηλυτισμού ιδιαιτέρως σοβαρή, ως επέμβαση στον ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των μαθητών που δεν διαθέτουν την κριτική αντίληψη και ωριμότητα των ενηλίκων, κατά παράβαση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος».
Κατόπιν αὐτῶν, καλοῦμε τόν κ. Ὑπουργό Παιδείας: α) Νά εγκαταλείψει τήν ἀντιδραστική ἰδεοληπτική στάση του καί νά ἐνεργήσει ὡς Ὑπουργός ὅλων τῶν Ἑλλήνων -καί ὄχι μόνον τῶν ἀθέων καί τῶν ἀρνητὼν τῆς Ὀρθόδοξης Παραδόσης, τούς ὁποίους μάλιστα δέν ἀφορᾶ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἀφοῦ ἀπαλλάσσονται δικαιωματικά ἀπ’ αὐτό. β) Νά ἐπιδείξει τή νομιμόφρονα καί ὑποδειγματική συμπεριφορά, πού ἁρμόζει στίς ἐνέργειες ἑνός Ὑπουργοῦ Παιδείας ἔναντι τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Συντάγματος, τοῦ Νόμου καί τῶν ἀποφάσεων τῆς Δικαιοσύνης καί νά  ἐφαρμόσει ἀμέσως τήν ὡς ἄνω τελεσίδικη καί δεσμευτική γιά τή Διοίκηση Δικαστική ἀπόφαση.  γ) Νά ἀποσύρει πάραυτα τό Νέο Πρόγραμμα γιά τό Δημοτικό καί τό Γυμνάσιο καθώς καί τούς νέους Φακέλους - βιβλία γιά τό μάθημα τῶν ἀλλόκοτων αὐτῶν Θρησκευτικῶν. δ) Νά ἐπαναφέρει σέ ἰσχύ τό προηγούμενο Πρόγραμμα  καί τά Βιβλία (2003-2006), ἕως ὅτου ἑτοιμασθοῦν μέ τήν πρωτοβουλία καί συνεργασία τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων τό νέο Πρόγραμμα καί τά νέα βιβλία, τά ὁποῖα, ἀφενός θά συνάδουν μέ τό Σύνταγμα, τούς Νόμους καί τή θεολογική παράδοση αὐτοῦ τοῦ τόπου καί τῶν μαθητῶν καί θά ἀναπτύσσουν τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική τους συνείδηση καί, ἀφετέρου, θά συμμορφώνονται πλήρως μέ τήν ἀμετάκλητη νομολογία πού καθιέρωσε πλέον ἡ δίκαια ἀπόφαση του ΣτΕ.
Μέ  τήν ἐλπίδα ὅτι, ἐπιτέλους, θά ἐπικρατήσει ἡ νηφαλιότητα, ἡ σύνεση, ἡ εἰρήνη καί ἡ σύμπνοια σέ μιά περίοδο μάλιστα ἰδιαίτερα κρίσιμη γιά τήν πατρίδα μας, εὐχόμαστε σέ ὅλους:
Καλή Ἀνάσταση!
Διοικοσα πιτροπή

Πρόεδρος
Δήμητρα Κόρδα - Κωτσάκη

Γραμματέας
Γκουρβέλος Παναγιώτης

Ταμίας
Θεολογίτης Χρστος

Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

Η ΠΕΘ Πατρών έχει την χαρά να σας ενημερώσει για την εκδρομή που οργανώνει στην Άνδρο στις 28 και 29 Απριλίου τρέχοντος έτους, με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα: 

ΠΑΝΕΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ  28-29/04/2018

1ΗΜΕΡΑ:
Αναχώρηση από Πάτρα πλατεία Ομονοίας  στις 03.00 το πρωί για Ραφήνα. Επιβίβαση στο πλοίο (SUPERFERRY 2) και αναχώρηση στις 07:50 για Άνδρο. Άφιξη στην Άνδρο  στις 10.00. Επιβίβαση στο λεωφορείο και θα κατευθυνθούμε στη χωρά όπου θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο και μπορούμε να επισκεφτούμε τα αξιοθέατα της χώρας (όπως το μουσείο Γουλανδρή ) ή να περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια . Το απόγευμα θα προσκυνήσουμε      στο Μοναστήρι του Άγιου Νικόλαου κοντά στο χωριό Αποκια  όπου θα προσκυνήσουμε  και εκεί βρίσκεται και η Ιερά εικόνα της Παναγίας <ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ> ΤΗΝ ΜΥΡΟΒΛΥΤΙΣΣΑ που προέρχεται από το ναό της Παναγίας των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολης  από το 160 αιώνα. Βραδινό ελεύθερο. 
2ΗΜΕΡΑ: 
          Το πρωί παρακολούθηση της  θεια λειτουργιάς  στη χώρα  της Άνδρου, μετά το τέλος της  θα πάρουμε το πρωινό μας.  Κατά τις 11:00  θα αναχωρήσουμε για  την Ιερά μονή Αγίας Μαρίνας όπου θα προσκυνήσουμε. Μεσημεριανό φαγητό στη χώρα  ή στο παραθαλάσσιο Μπατσι ανάλογα με το πρόγραμμα. Αναχώρηση από Άνδρο στις 16:30 άφιξη Ραφήνα στις 18:30 και στην Πάτρα στις 22:00 περίπου.
ΤΙΜΗ: 105,ΟΟ το άτομο (δίκλινα – τρίκλινα )
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ   
·         Μεταφορά από Πάτρα – Άνδρο – Πάτρα
·         Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα/Άνδρο/Ραφήνα
·         Διαμονή σε ξενοδοχείο α κατηγορίας  (Paradise Andros)
·         Πρωινό
Επιβάρυνση μονόκλινο 15,00 ευρώ
Δεν περιλαμβάνεται φόρος ανά δωμάτιο 1,5 ευρώ
ü  Πληροφορίες Κα Δήμητρα Κόρδα . Τηλ: 6980258110
ü  Προκαταβολή 55,00 ευρώ την Μεγάλη Τρίτη(03-04-2018) 11 έως 12 το πρωί στον Πρωτόκλητο .Η εξόφληση θα γίνει την ημέρα της αναχώρησης .        

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΕΘ Πατρών σας εύχεται Καλή και ευλογημένη Μεγάλη Εβδομάδα και Καλή Ανάσταση!    

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018


Πάτρα 15 Μαρτίου 2018

Ψήφισμα διαμαρτυρίας τοῦ Παραρτήματος Πατρῶν  
τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων
Ἀπόσυρση τῶν Νέων Προγραμμάτων καί τῶν Νέων Βιβλίων Θρησκευτικών: Ἡ θέση τοῦ Παραρτήματος Πατρῶν  τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

Ἡ νεοεκλεγεῖσα Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τοῦ ἐν Πάτραις Παραρτήματος  τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων ἐκφράζει τήν ἔντονη διαμαρτυρία της γιά τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τά ὁποῖα προφανῶς, ἀλλά καί ὅπως ἔχει διά πολλῶν εἰδικῶν μελετῶν ἀποδειχθεῖ, εἶναι ἀντιχριστιανικά, ἀντορθόδοξα, ἀντισυνταγματικά, παράνομα, ἀντιπαιδαγωγικά καί ἀντίθετα σέ κάθε ἔννοια λογικῆς καί ἱστορικῆς ἀλληλουχίας καί συνέχειας. Τά κείμενα πού συνιστοῦν τά λεγόμενα μαθήματα ἤ ἐπιμέρους διδακτικές ἑνότητες τῶν Θησκευτικῶν εἶναι, κυριολεκτικά, ἀτάκτως ἐρριμμένα ἐπάνω στό χαρτί τῶν σχολικῶν βιβλίων, χωρίς σύστημα, χωρίς χρονολογική σειρά, χωρίς θεολογικά τεκμηριωμένη  στόχευση.

Τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν ἀλλοιώνουν καί ἀναιροῦν τόν ἀπό ἱδρύσεως τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους ἰσχύοντα χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν -ὀρθότερα, τοῦ μαθήματος τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Θεολογίας- ἀνατρέποντάς τον ἄρδην σέ κακοῦ τύπου διδασκαλία τῶν Θρησκειών, ἡ ὁποία, σημειωθήτω ὅτι, δέν ἀδικεῖ καί δέν διαστρέφει κατάφωρα μόνον τήν Πίστη μας, ἀλλά ἀδικεῖ καί παραποιεῖ ἐξ ἴσου καί τίς ἄλλες χριστιανικές ὁμολογίες καί θρησκεῖες, ἀφοῦ καί αὐτές τίς παρουσιάζει ἀποσπασματικά καί χωρίς καμιά λογική σειρά!

Ἡ ἀντίδρασή μας αὐτή εἶναι φυσική καί ἐπιβεβλημένη, διότι τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν, ἀφ’ ἑνός, ἀρνοῦνται τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό ὡς μοναδικό Λυτρωτή καί Σωτήρα τοῦ κόσμου, ἐξισώνοντας τήν ἐξ Ἀποκαλύψεως μονάκριβη Χριστιανική μας πίστη μέ τίς ἀνθρωποκατασκευασμένες καί  πλανερές θρησκεῖες αὐτοῦ τοῦ κόσμου καί, ἀφ’ ἑτέρου, ἀναμειγνύει τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί θεολογία μας με τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου, προκαλώντας ἕναν πρωτόγνωρο θρησκευτικό σχετικισμό καί συγκρητισμό στίς παιδικές συνειδήσεις. Στή σχολική πράξη, σύμφωνα καί μέ τό ψήφισμα πού ἐξέδωσε ἐφέτος ἡ Ἱερατική Σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, «τό περιεχόμενο τῶν λεγομένων «φακέλων σπουδῶν» τῶν Θρησκευτικῶν, πού διενεμήθησαν στούς μαθητές, δημιουργεῖ σύγχυση μεταξύ ἀλήθειας καί ψεύδους, μέ τόν τρόπο πού παρουσιάζονται οἱ ἀλλόδοξες καί ἑτερόδοξες διδασκαλίες, ἰδιαιτέρως στούς μικρούς ἡλικιακά μαθητές»

Γιό ὅλους τούς παραπάνω λόγους, οἱ Θεολόγοι καθηγητές τοῦ Παραρτήματός μας συντασσόμαστε πλήρως μέ τά αἰτήματα τοῦ Συλλαλητηρίου, πού ἔγινε στήν Ἀθήνα στίς 4 Μαρτίου, στήν ὀργάνωση καί πραγματοποίηση τοῦ ὁποίου συμμετεῖχε καί ἡ Πανελλήνια Ἕνωσή μας καί συμφωνοῦμε μέ ὅσα διατρανώθηκαν σέ αὐτό, τόσο μέ τήν ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῆς Ἕνωσής μας, καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ κ. Ἡρακλῆ Ρεράκη, ὅσο καί μέ τούς χαιρετισμούς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν φορέων καί προσώπων πού ἀκούστηκαν καί ζητοῦμε:

1. Τήν ἀπόσυρση τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν καί τῶν διδακτικῶν βιβλίων- Φακέλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, διότι δομικά δέν ἐπιδέχονται διόρθωσης.

2. Τήν ἐπαναφορά τῶν προηγούμενων Προγραμμάτων καί βιβλίων, ἕως ὅτου ἑτοιμαστοῦν τά νέα.

3. Τή σύνταξη νέων Προγραμμάτων καί βιβλίων, μέ τή συνεργασία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων καί εἰδικῶν χριστιανοπαιδαγωγῶν καί Θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν. Βασικά χαρακτηριστικά τῶν προγραμμάτων αὐτῶν θά εἶναι ἡ συμφωνία τους μέ τό Σύνταγμα καί τούς νόμους τοῦ κράτους, θά λαμβάνουν ὑπόψη τά προηγούμενα Προγράμματα καί βιβλία, ὅπως ἔχει ἤδη ἀποφασίσει ἡ Διαρκῆς Ἱερά Σύνοδος (Ἰανουάριος 2016) καί ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Μάρτιος 2016).  Ἐπίσης, θά πρέπει νά συνάδουν πρός τήν ὀρθόδοξη πίστη καί εὐσέβεια τῶν μαθητῶν καί τῶν γονέων τους, θά ἀνταποκρίνονται στίς σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, στίς κοινωνικοπολιτισμικές ἀνάγκες, στά ἐνδιαφέροντα τῶν μαθητῶν, στίς προσδοκίες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί θά σέβονται τά δικαιώματα τῶν γονέων, τῶν μαθητῶν καί τῶν Θεολόγων, ὅσον ἀναφορά τό ἀπαραβίαστό τῆς θρησκευτικῆς τους συνείδησης.

Τέλος δηλώνουμε τήν πλήρη συμπαράσταση καί συμπαράταξή μας πρός τούς γονεῖς και τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών, οἱ ὁποῖοι, μή ἔχοντες ἄλλη λύση καί γιά νά ἀποτρέψουν τήν ἀποορθοδοξοποίηση τῶν παιδιῶν τους, ἐπιστρέφουν στό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὡς ἀπαράδεκτα, ἀκατάλληλα καί ἐπικίνδυνα, τά νέα βιβλία τῶν θρησκευτικῶν πού εἶναι ἀπότοκα τῶν νέων Προγραμμάτων τοῦ μαθήματος.

Γιά τό Παράρτημα τῶν Θεολόγων τῆς ΠΕΘ Πατρῶν
Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή

Ἡ Πρόεδρος
Δήμητρα Κόρδα - Κωτσάκη

Ὁ Γραμματέας
Γκουρβέλος Παναγιώτης

Ὁ Ταμίας
Θεολογίτης Χρῆστος

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Παράρτημα της ΠΕΘ Πατρών διοργανώνει Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα :

«Σχεδιασμός μαθήματος στα Θρησκευτικά με τις προδιαγραφές των ΝΠΣ».
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018,
Ώρα: 17:30 έως 20:00 στο 12ο Γυμνάσιο Πατρών.

Εισηγητής θα είναι ο Σχολικός Σύμβουλος των Θεολόγων, κ. Δημήτριος Δημακόπουλος. Η πρόσκληση αφορά στους Θεολόγους της περιοχής μας και στους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών
Από το ΔΣ  του Παραρτήματος

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
Μιαούλη 68
Αρ. πρωτ. 1/2018 
Πάτρα 11/1/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ευχόμαστε το νέο έτος 2018 να είναι ευλογημένο, δημιουργικό, ευφρόσυνο και χαρούμενο!
Το Παράρτημα Πατρών της ΠΕΘ έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην εορταστική εκδήλωση για τους Τρεις Ιεράρχες, που διοργανώνει την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19.00 στην αίθουσα της Διακιδείου Σχολής Λαού Πατρών, κατά την θα ομιλήσει ο Δρ., Δρ. κ. Βασίλειος Γαϊτάνης, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Η επικαιρότητα των Τριών Ιεραρχών στο σύγχρονο κόσμο».
ü  Την πίττα μας θα ευλογήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ο οποίος και θα επισφραγίσει την εκδήλωση.
ü  Θα παραστεί και θα ψάλει επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους ο Βυζαντινός χορός Ψαλτικής «Κλείδα», υπό την Δ/νση του Χοράρχου και Πρωτοψάλτου, καθηγητού και Διευθυντού της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών κ. Δημητρίου Γαλάνη.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η καθιερωμένη συνεστίαση στο κέντρο «ΝΕΑ ΑΗΔΟΝΙΑ», στην περιοχή του Γλαύκου.
Τιμή κατ’ άτομο 13€ μαζί με τα ποτά.
Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι και τις 25/1/2018. Τηλ. Επικοινωνίας: 6980258110 κα Δήμητρα Κόρδα- Κωτσάκη.
      Παρακαλούμε πολύ η συμμετοχή μας να είναι αντάξια της μεγάλης εορτής των Τριών Ιεραρχών, προκειμένου να δώσουμε τη διάσταση της δικής μας διακονίας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.


Για την Διοικούσα Επιτροπή


Η Πρόεδρος
Δήμητρα Κόρδα –Κωτσάκη

Ο Γραμματέας
Γκουρβέλος Παναγιώτης

                   

      

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων
(Παράρτημα Πατρῶν)

Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Παραρτήματος Πατρῶν τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων, πού προέκυψε ἀπό τίς ἐκλογές τῆς 4/12/1017, ἔχει ὡς ἑξῆς:
Πρόεδρος: Κόρδα –Κωτσάκη Δήμητρα
Γραμματέας: Γκουρβέλος Παναγιώτης
Ταμίας: Θεολογίτης Χρῆστος
Ἀναπληρωματικό μέλος ἐξελέγη ὁ Βουκελᾶτος Λεωνίδας


Τό καινούργιο Δ.Σ. τοῦ ἐν Πάτραις Παραρτήματος τῆς ΠΕΘ εὔχεται Εὐλογημένα Χριστούγεννα καί χαρούμενο, εἰρηνικό καί δημιουργικό τό Νέο Ἔτος 2018, γεμάτο ἀπό τή Χάρη καί τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή ὅλων τῶν ἀνθρώπων!


Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
Μιαούλη 68
Αρ. πρωτ. 8/2017 
Πάτρα 9/11/2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,
«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε»

Με την ευκαιρία της νέας σχολικής χρονιάς, σας ευχόμαστε ολόψυχα –έστω και καθυστερημένα- κάθε ευλογία, Θείο φωτισμό και δύναμη.
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό ιδρύσεως και λειτουργίας  των Παραρτημάτων της ΠΕΘ, θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Διοικούσης Επιτροπής του Παραρτήματός μας, καθώς και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σας καλούμε λοιπόν, την Δευτέρα 27/11/2017 και ώρα 18.00 σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, στην αίθουσα του Συλλόγου Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ», Μιαούλη 68, στην Πάτρα.
Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α) Απολογισμός –λογοδοσία απερχόμενης Δ.Ε.
Β) Έγκριση πεπραγμένων απερχόμενης Δ.Ε.
Γ) Συζήτηση –προτάσεις
Δ) Εκλογές για την για την ανάδειξη νέας Διοικούσης και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, να το δηλώσουν τηλεφωνικά στον προσωρινό Γραμματέα της Διοικούσης Επιτροπής, μέχρι και τις 25/11/2017 (τηλ. 2610225132 και κιν. 6976750531).
Οι συνάδελφοι που θα ψηφίσουν, οφείλουν να καταβάλουν στην ΠΕΘ το ποσό των 15 €.
Τέλος, όσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι, πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι πρός την ΠΕΘ Αθηνών, έχοντας αποστείλει το ποσό των 30 € (συνδρομές των δύο  τελευταίων ετών).

Για την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
         Η Πρόεδρος                                                      Ο Γραμματέας

Δήμητρα Κόρδα- Κωτσάκη                                Γκουρβέλος Παναγιώτης                              

Δείτε επίσης...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...